BIOLOGICKÝ PAS – VZOROVÉ HODNOTY

Čistý sportovec

ABP-OK

Zdroj: Zorzoli & Rossi, 2010

Dopující sportovec

Doping

Zdroj: Swiss Laboratory for Doping Analyses

BIOLOGICKÝ PAS ROMANA KREUZIGERA

Retikulocity

APB_Kreuziger_Roman_1_vysvetlivky

Hemoglobin
APB_Kreuziger_Roman_2-hemoglobin-KRIVKA

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: UCI

Biologický pas sportovce (Athlete Biological Passport) je elektronický dokument, který dlouhodobě sleduje vybrané hodnoty konkrétního sportovce. Na základě těchto dat je možné určit, zda sportovec užíval zakázané prostředky.

Každý sportovec má stanoveny specifické mezní hodnoty, které nesmí překročit, jinak se má za prokázané, že dopoval. Roman se nikdy mezním hodnotám nepřiblížil.